วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

6 อ คืออะไร

อ ออกกำลังกาย
อ อารมณ์
อ อาหาร
อ อโรคยา
อ อุบัติเหตุ
อ อบายมุข

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าชีวิตคนเราขาดปัจจัย 4 ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ขาด 6 อ. ไม่ได้เช่นกัน

    อิอิิ

    ตอบลบ